Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hôtel de luxe: roman

  • Llewellyn, Richard
  • Hôtel de luxe : roman / översättning av Saga och Claës Gripenberg. – Stockholm : Bonnier, 1960
  • Originaltitel: Chez Pavan
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1958
  • Nya upplagor: Helsingfors : Schildt, 1960