Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Apor och konst: en studie i människoapornas bildskapande

  • Morris, Desmond
  • Apor och konst : en studie i människoapornas bildskapande / till svenska av Claës Gripenberg. – Stockholm : Natur och kultur, 1963
  • Originaltitel: The biology of art
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1962