Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Revolution!: Frankrike 1968

  • Seale, Patrick & McConville, Maureen
  • Revolution! : Frankrike 1968 / översättning av Claës Gripenberg. – Stockholm : Aldus/Bonnier, 1968. – (Aldus aktuellt ; 38)
  • Originaltitel: Red flag over France
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1968