Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Viljan till mening: logoterapins grunder och tillämpning

  • Frankl, Viktor E.
  • Viljan till mening : logoterapins grunder och tillämpning / översättning av Claës Gripenberg. – Stockholm : Aldus/Bonnier, 1970. – (Aldusserien ; 295)
  • Originaltitel: Der Wille zum Sinn : ausgewählte Vorträge über Logotherapie
  • Originalspråk: Tyska
  • Källtitelns språk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1969
  • Nya upplagor: Stockholm : Natur och kultur, 1986, 1995, 2003