Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

1789: den franska revolutionens bakgrund och orsaker

  • Lefebvre, Georges
  • 1789 : den franska revolutionens bakgrund och orsaker / översättning av Claes Gripenberg. – Stockholm : Aldus/Bonnier, 1969. – (Aldus-böckerna ; 30)
  • Originaltitel: Quatre-vingt-neuf
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1939
  • Nya upplagor: Stockholm : Ordfront, 1982