Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

[Rec. av] Virigilii Æneis, Bucolica och Georgica, samt Horatii Epistel om Skaldekonsten: öfversatt af Gudm. J. Adlerbeth

  • Hammarsköld, Lorenzo
  • [Rec. av] Virigilii Æneis, Bucolica och Georgica, samt Horatii Epistel om Skaldekonsten : öfversatt af Gudm. J. Adlerbeth. – Stockholm : Carl Delén, 1810-1811
  • Ingår i: Lyceum. – 1810, första häftet, s. 69–95 ; 1811, andra häftet, s. 34–57
  • Innehåll:

    Se fulltext