Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kommunens dagar

  • Brecht, Bertolt
  • Kommunens dagar / översättning av Brita Edfelt, dikterna har tolkats av Johannes Edfelt. – Stockholm : Pan, 1971
  • Ingår i: Tre pjäser om Pariskommunen. – s. 101-190
  • Originaltitel: Die Tage der Commune
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1948-1949
  • Även i: Ord och bild 80(1971), s. 24-31