Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Galilén och rabbin

  • Zuckerman, William
  • Galilén och rabbin / översättning Brita Edfelt
  • Ingår i: All världens berättare. – 1952 julnummer, s. 89-110
  • Originalspråk: Engelska