Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om Abessinien

  • Dapper, Olfert
  • Om Abessinien / översättning Claës Gripenberg. – Stockholm : Bonnier, 1965
  • Ingår i: Afrikaresenärer. – s. 41-43
  • Originalspråk: Nederländska